Analiz Fiyat Listesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

( MÜGAM )

TEKLİ ANALİZLER

 

Analiz Kodu

Analiz Adı

Ürün Grubu

Analiz Metodu

Ücret(TL)

BAL-M01

Şeker Profili

Bal

IHC Metot

90

BAL-M02

Prolin

Bal

IHC Metot

60

BAL-M03

HMF

Bal

IHC Metot

60

BAL-M04

PH ve Serbest Asitlik

Bal

IHC Metot

20

BAL-M05

Polen ve Polen Türü Tayini

Bal

IHC Metot

125

BAL-M06

C4 Şeker Analizi

Bal

TS 13262-AOAC 998.12

125

BAL-M07

Diastaz Sayısı

Bal

IHC Metot

60

BAL-M08

Elektriksel İletkenlik

Bal

IHC Metot

20

BAL-M09

Nem Analizi

Bal

IHC Metot

20

BAL-M10

Naftalin Analizi

Bal

In House Method

125

BAL-M11  

Sulfonamid Grubu Antibiyotik Analizi

Bal

In House Method

115

BAL-M12

Tetrasiklin Grubu Antibiyotik Analizi

Bal

In House Method

115

BAL-M13

Erithromisin Grubu Antibiyotik Analizi

Bal

In House Method

150

BAL-M14  

Kloramfenikol Analizi

Bal

In House Method

150

BAL-M15

Petek Balda Numune Hazırlama

Bal

In House Method

25

BAL-M16

Pestisit Analizi     (400 etken madde)

Bal

Quechers

420

 

 

 

ÇOKLU ANALİZ FİYATLARI

(PAKET ANALİZLER)

 

Paket Analizin Kodu

Paket Adı ve İçeriği

Ürün Grubu

Ücreti (TL)

PAK-M01

Paket 1

(C4 Şeker oranı,  Şeker Profili, Prolin, HMF, Diastaz, Nem, pH, Serbest asitlik ve İletkenlik analizleri )

Bal

375

PAK-M02

Paket 2

(Sulfonamid ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotik analizleri)

Bal

200

PAK -M03

Paket 3

(C4 Şeker oranı ve Şeker Profili)

Bal

200

PAK -M04

Paket 4

(Sulfonamid, Tetrasiklin ve C4 Şeker oranı analizleri )

Bal

280

PAK -M05

Paket 5

(C4 Şeker oranı,  Şeker Profili, Prolin, HMF, Diastaz, Nem, pH, Serbest asitlik, İletkenlik, naftalin, Sulfonamid, Tetrasiklin ve kloramfenikol analizleri)

Bal

625

PAK -M06

Paket 6

(C4 Şeker oranı,  Şeker Profili, Prolin, HMF, Diastaz, Nem, pH, Serbest asitlik, naftalin, Sulfonamid, Tetrasiklin, kloramfenikol ve Pestisit analizleri)

Bal

900

PAK -M07

Paket 7

(Polen ve Polen Tür Tayini ve Nişasta analizi)

Bal

280

PAK -M08

Paket 8

(Sulfonamid, Tetrasiklin, C4 Şeker oranı ve pestisit analizleri)

Bal

250

 

     

 

ZEYTİN YAĞI ANALİZLERİ
Analiz Kodu Analiz Adı Ürün
Grubu
Analiz Metodu Analiz Ücreti
(TL KDV dahil)
YAG -M01                Sabit Yağ Eldesi Tüm bitkiler ve yağlı tohumlar Soxhlet Eksraksiyonu 90
YAG - M02 Esansiyel Yağ Bileşenleri Tüm yağlarda (% bağıl miktarları) GC/MS,
In House Method 
300
YAG - M03 Yağ Asitleri Kompozisyonu Tüm yağlarda (% bağıl miktarları) GC/MS,
In House Method 
250
YAG - M04 Peroksit Değer Tayini Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar TS EN ISO 3960 30
YAG - M05 Özgül Absorbans Değeri Tayini Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar COI/T.20 60
YAG - M06 Asit Değeri Tayini Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar TS 1605 EN ISO 660 30
YAG - M07 Sabunlaşma Sayısı  Tayini Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar AOCS CD-3D-25 30
YAG –M08   İyot Sayısı Tayini Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar TS EN ISO 3961 30
YAG –M09 Kırılma İndisi Tayini Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar TS 4960 EN ISO 6320 20
YAG –M10  Tokoferol Analizi (Vitamin E) Bitkisel Yağlar In House Method 250
YAG –M11 Uçucu Yağ Eldesi ve Miktarının Hesaplanması Aromatik Bitkiler Hidrodestilasyon yöntemi  (Clavenger aparatıyla) 100

 

GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC/MS) ANALİZLERİ
         
Analiz Kodu Analiz Adı Ürün
Grubu
Analiz Metodu Analiz Ücreti
(TL KDV dahil)
GCMS-M01 GC-MS  Kantitatif Analizler
(Majör 10 bileşen analiz edilir)
Hayvansal veya bitkisel kaynaklı ürünler GC/MS,
In House Method 
300
GCMS-M02 GC-MS  Kantitatif Analizler
(Majör 10 bileşenden başka talep edilen her bir bileşen için- bileşen başına)
GC/MS,
In House Method 
80
         
YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ ( HPLC ) ANALİZLERİ
         
Analiz Kodu Analiz Adı Ürün
Grubu
Analiz Metodu Analiz Ücreti
(TL KDV dahil)
HPLC-M01 HPLC’de Tek Bileşenli Numune Analizi Suda Çözünen Tüm Gıdalar In House Metot 200
HPLC-M02 Çok Bileşenli Numuneler/Bileşen Başına Suda Çözünen Tüm Gıdalar In House Metot 80

 

ŞARTLAR

  1. Ücretlere %18 KDV dahildir.
  2. Analiz ücretleri kurum Döner Sermaye banka hesabına yatırılacaktır.
  3. Örnekler ödemenin yapılması ve dekontun ibrazı ile analize kabul edilecektir.
  4. Analiz süresi maksimum 5 iş günüdür.
  5. Numune miktarları analize göre değişkenlik göstermekte olup bu konuda mutlaka laboratuvarla irtibata geçilmelidir.
  6. Numune sayısına bağlı olmaksızın sektörle ilgili tüm Birlikler, Üretici Kooperatifleri, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birlik üyeleri, tüm Odalar ve Borsalara % 10 islonto uygulanır. 

 

Yukarı Çık