Kalite Politikası

Başarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki temel ilkeler politikanın esasını oluşturur.
 • Teknik yeterlilik ve doğruluk
 • Tarafsız ve bağımsız karar verme
 • Müşteri nezdinde güveninirlik ve saygınlık kazanma
 • Gizlilik ilkelerine bağlılık
 
Laboratuvar Kalite Politikası aşağıdaki unsurlardan oluşur:
 • Müşterilere sunulan hizmetlerin ISO EN/IEC 17025 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi;
 • Analizlerin ulusal ve uluslararası doğruluğu ispatlanmış metot ve cihazlarla yapılarak sonuçlarının en kısa süre içerisinde doğru ve güvenilir olarak verilmesi;
 • Her seferinde ilk defada doğruyu bulma çabası;
 • Analiz metotların standartlara uygun olarak uygulanması, tüm çalışanlar tarafından anlaşılmış olması ve mevcut bilimsel gelişmelerin yakından izlenmesi suretiyle sürekli metotların geliştirilmesi;
 • Müşteri memnuniyetinin esas alınması;
 • Laboratuvarımız tarafından sunulan hizmette tarafsızlık; eşitlik; bağımsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliği esasının uygulanması;
 • Mesleki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilerek verilen hizmet kalitesinin sürekli ve sürdürülebilir geliştirilmesi;
 • Analiz sonuçlarının kalitesinin temini için iç ve dış kalite kontrol çalışmalarının planlanması;
 • Ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanarak analiz kalitesinin sürekli kontrol altında tutulması;
 • Çalışanlarımızın ISO 17025 standardını baz alan kalite yönetim sistemimizi öğrenmesi; benimsemesi, uygulaması ve eksikliklerinin giderilerek kalitede sürekliliğin sağlanması;
 • İç-dış ve yurtdışı eğitimlere katılım suretiyle personel niteliklerinin geliştirilmesi;
 • Tüm faaliyetlerin müşteri odaklı planlanması ve yürütülmesi;
 • Süreçlerin hedef odaklı yönetilmesi;
 • Kaynakların verimli kullanılması ve çevrenin korunmasının sağlanması.