Zeytinyağı Analizleri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 
Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
(MUGAM)
Yağ Analizleri
       
Analiz Kodu Analiz Adı Ürün Grubu Analiz Metodu
       
YAG-M01 Sabit Yağ Eldesi Tüm bitkiler ve                        yağlı tohumlar Soxhlet Eksraksiyonu
YAG-M02 Esansiyel Yağ      Bileşenleri Tüm yağlarda                                     (% bağıl miktarları) GC/MS,                           In House Method 
YAG-M03 Yağ Asitleri      Kompozisyonu Tüm yağlarda                                     (% bağıl miktarları) GC/MS,                         In House Method 
YAG-M04 Peroksit Değer Tayini Hayvansal ve Bitkisel                Katı ve Sıvı Yağlar TS EN ISO 3960
YAG-M05 Özgül Absorbans          Değeri Tayini Hayvansal ve Bitkisel                Katı ve Sıvı Yağlar COI/T.20
YAG-M06 Asit Değeri Tayini Hayvansal ve Bitkisel                Katı ve Sıvı Yağlar TS 1605 EN ISO 660
YAG-M07 Sabunlaşma Sayısı        Tayini Hayvansal ve Bitkisel              Katı ve Sıvı Yağlar AOCS CD-3D-25
YAG-M08 İyot Sayısı Tayini Hayvansal ve Bitkisel                Katı ve Sıvı Yağlar TS EN ISO 3961
YAG-M09 Kırılma İndisi Tayini Hayvansal ve Bitkisel                Katı ve Sıvı Yağlar TS 4960 EN ISO 6320
YAG-M10 Tokoferol Analizi          (Vitamin E) Bitkisel Yağlar In House Method
YAG-M11 Uçucu Yağ Eldesi ve Miktarının Hesaplanması Aromatik Bitkiler Hidrodestilasyon yöntemi  (Clavenger aparatıyla)
       
1. Ücretlere % 18 KDV dahildir.
2. Analiz ücretleri Kurum Döner Sermaye banka hesabına yatırılacaktır.
3. Örnekler ödemenin yapılması ve dekontun ibrazı ile analiz kabul edilecektir.
4. Analiz süresi maksimum beş iş günüdür.
5. Numune miktarları analize göre değişkenlik göstermekte olup bu konuda mutlaka laboratuvarla irtibata geçilmelidir.
6. Numune sayısına bağlı olmaksızın sektörle ilgili tüm Birlikler, Üretici Kooperatifleri, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birlik üyeleri, tüm Odalar ve Borsalara % 10 iskonto uygulanır.